Parteneri
Real Life SRL

Despre Noi

ASOCIATIA DE MEDICINA SCOLARA MURES

- este o asociație profesională a medicilor si asistentelor medicale angajați ai cabinetelor medicale școlare (grădinițe, școli, licee, instituții de invățământ superior).

- este o organizație de tip asociativ, neguvernamentală, apolitică, autonomă, fără scop patrimonial, constituită pe baza dreptului la liberă asociere, prin exprimarea consimțământului liber si neviciat al membrilor sai fondatori.

 

SCOPUL ASOCIATIEI consta in:

  • dezvoltarea, afirmarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice ale medicinei școlare
  • Reprezentarea, susținerea și promovarea intereselor profesionale și științifice, precum si protejarea activităților tuturor membrilor asociației pe plan național și internațional
  • Promovarea cercetării științifice în domeniul medicinei școlare
  • Colaborarea cu institutele de învățâmânt superior medical și din domenii înrudite, în vederea formării și perfectionării unor specialiști cu înaltă pregatire profesională
  • Participarea la perfecționarea, modernizarea și reformarea asistenței medicale școlare • Colaborarea cu alte instituții profesional-științifice, institute de cercetare din țara și străinătate, în scopul asigurarii sănătății publice și prevenirii bolilor transmisibile și netransmisibile la copii si adulți
  • Respectarea drepturilor copilului
  • Respectarea drepturilor pacienților
  • Elaborarea unor strategii specifice care să susțină programele de educatie pentru sanătate în unitățile de învățământ și programele naționale de control a îmbolnăvirilor
  • Dotarea și modernizarea cabinetelor medicale din unitățile de învățământ

 

OBIECTIVE DE ACTIVITATE:

  • Sprijină și organizează în țară, congrese, conferințe, consfătuiri , simpozioane, participă prin reprezentanții săi la congresele internaționale și la orice fel de alte manifestari științifice
  • Organizează ședințe de comunicări și referate științifice și publică lucrări de specialitate în revistele medicale
  • Obține și acordă burse în străinatate
  • Acorda premii și distincții pentru activitate profesional-științifică deosebită
  • Organizează împreună cu alte societăți similare din țară și străinatate sau universități medicale, programe de perfectionare, prin educatie continuă
  • Se afiliază la organizații internationale de profil și colaborează cu societăți similare din alte tări
  • Editează, publică și difuzează prin mijloace proprii sau pe baza de colaborare: cărti, reviste, lucrări de specialitate, materiale publicitare, documentații, traduceri din și în limba română, etc.
  • Activitatea publicistică se realizează prin editarea de publicații proprii sau articole în reviste de specialitate
  • Colaborează cu alte asociații profesional - științifice a căror sferă de interes include dezvoltarea armonioasă fizică, mentală și socială a copilului (psihologi, cadre didactice, kinetoterapeuti, asistenți sociali, etc.)

 

Calitatea de:

 • MEMBRU TITULAR se dobândește de către persoanele cu pregătire universitară și studii medii sau postliceale, ca medici, asistente medicale, psihologi, asistenți sociali, cadre didactice, etc. care activează direct în domeniul medicinii școlare și care aderă la prezentul statut și contribuie la realizarea scopului și atributiilor asociatiei
 • MEMBRU ASOCIAT se dobândește de către persoane cu pregatire universitară sau studii medii din alte specialităti, precum și studenții care manifestă interes pentru activitatea asociatiei
 • MEMBRII ONORIFICI pot fi personalități din domeniul medical, personalități științifice din tară și din străinătate care au contribuit și contribuie la dezvoltarea domeniului medicinii școlare și care sprijină realizarea scopului și a obiectivelor asociatiei, precum si alte persoane care contribuie – inclusiv material - la realizarea scopului și obiectivelor asociatiei

Descărcări (documente) :

CEREREINSCRIEREAMS.MS - actualizta 2017.doc