Parteneri
Real Life SRL

Baremul pentru amanarea scolarizarii - OMS nr 430 din 16 aprilie 2004

Ordin nr. 430

din 16 aprilie 2004

pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 29 aprilie 2004În conformitate cu prevederile art. 12 lit. a) din Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și inspecția sanitară de stat nr. 4.312 din 16 aprilie 2004,
ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Baremul medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Baremul medical menționat la art. 1 va fi aplicat în mod orientativ de către medicii de familie și/sau medicii școlari, în contextul clinic individual al fiecărui copil suferind de o afecțiune acută severă sau cronică.
Art. 3. - Direcția generală sănătate publică și inspecția sanitară de stat și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor monitoriza respectarea și aplicarea Baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani.
Art. 4. - Prezentul ordin va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Baremul medical cu afecțiunile grave care determină amânarea cu 1 an a școlarizării în clasa I în școlile pentru elevi din învățământul primar de masă, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 427/1979 și publicat în Buletinul Ministerului Sănătății nr. 6/1979, precum și orice alte dispoziții contrare.

Ministrul sănătății,
Ovidiu Brînzan


București, 16 aprilie 2004.
Nr. 430.

ANEXĂ

BAREMUL MEDICAL
cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare
a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani


1. Tulburări severe de nutriție (cu greutate corporală sub 16 kg la băieți și sub 15 kg la fete și/sau hemoglobină sub 9,5 g/dl)
2. Tuberculoză (indiferent de localizare) în evoluție și formele recent stabilizate (sub 6 luni de la stabilizare)
3. Leziuni cardiace (congenitale sau dobândite) organice, cu semne incipiente sau manifeste de decompensare
4. Tulburări de ritm cardiac patente
5. Boli circulatorii cu tulburări manifeste (arteriopatii, venopatii, limfopatii)
6. Bronhopneumopatii cronice trenante
7. Astm bronșic sub tratament
8. Hepatită virală acută (în ultimele 12 luni)
9. Hepatită cronică (persistentă sau agresivă)
10. Sindroame de malabsorbție neechilibrate terapeutic
11. Alte afecțiuni digestive cronice cu semne manifeste
12. Glomerulonefrită (în ultimele 12 luni)
13. Alte nefropatii cronice cu semne de decompensare
14. Anemii cronice feriprive cu hemoglobină sub 9,5 g/dl
15. Anemii hemolitice cu crize de hemoliză și/sau splenomegalie
16. Anemie Biermer
17. Talasemie majoră Cooley
18. Aplazii medulare
19. Purpură trombocitopenică idiopatică cu splenomegalie
20. Agranulocitoză
21. Hipersplenism
22. Hemopatii cu sângerări
23. Histiocitoză X cronică
24. Boala Hand-Schuller-Cristian
25. Sarcoidoză
26. Reumatism articular acut, inclusiv Coreea Sydenham (în ultimele 6 luni)
27. Reumatisme cronice în faze evolutive
28. Colagenoze (lupus eritematos diseminat, sclerodermie, dermatomiozită, periarterită nodoasă)
29. Boli maligne (leucemie, limfoame și reticuloane maligne etc.)
30. Imunodeficiențe primare
31. Diabet zaharat insulinodependent tip I
32. Boli metabolice cu impact asupra dezvoltării somatice și neuropshice
33. Tireotoxicoză (hipertiroidie)
34. Tiroide cronice
35. Insuficiență cortico-suprarenală primară
36. Mixedem congenital
37. Diabet insipid
38. Sindrom Turner
39. Sindrom adrenogenital (hiperplazie suprarenală congenitală) cu pierdere de sare
40. Deficiențe de creștere staturală din orice cauză (sub 107 cm la băieți și sub 105 cm la fete)
41. Alte endocrinopatii manifeste
42. Obezitate cu insuficiență respiratorie restrictivă sub 75%
43. Întârziere mentală ușoară (coeficient de inteligență 50-69)
44. Intelect de limită (coeficient de inteligență 70-89)
45. Tulburări de dezvoltare a limbajului și vorbirii
46. Tulburări specifice de dezvoltare motorie
47. Tulburări invalidante ale dezvoltării (autism infantil etc.)
48. Tulburări hiperkinetice
49. Tulburări emoționale și imaturitate afectiv-comportamentală (anxios-fobică etc.)
50. Tulburări ale funcției sociale (mutism electiv etc.)
51. Ticuri cronice (motorii, vocale, boala Gilles de la Tourette)
52. Alte tulburări de comportament și emoționale (encomprezis, enurezis diurn, bolboroseală, balbism etc.)
53. Tulburări mentale organice
54. Traumatism cranian forte (în ultimele 6 luni) și sechele după traumatism cranian
55. Epilepsie cu crize rezistente la tratament
56. Handicap motor sau neuromotor (paralizii cerebrale infantile - boala Little, plegii; boli neuromusculare - miastenii, distrofie musculară Duchenne, miotonii, miopatii; afecțiuni inflamatorii, tumorale, vasculare cerebrale sau periferice)
57. Meningită sau meningoencefalită (în ultimul an) ori sechele după acestea
58. Alte afecțiuni neuropsihice manifeste
59. Hipoacuzii cu pierdere socială de auz mai mare de 20 decibeli
60. Otită medie supurată bilaterală recidivantă (în ultimele 6 luni)
61. Tulburări de dicție și fonație, care împiedică o comunicare cvasinormală (dificultăți importante în pronunțarea unor foneme, rinolalie, sigmatism etc.)
62. Sindrom Meni5re
63. Alte boli O.R.L. severe
64. Scăderea acuității vizuale după corecție la ambii ochi sub 1/2 cc
65. Scăderea acuității vizuale după corecție la un ochi sub 1/10 (inclusiv lipsa unui ochi), indiferent de acuitatea vizuală la celălalt ochi
66. Miopie progresivă cu leziuni de coroidoză miopigenă la fundul de ochi
67. Astigmatism cu tulburări mari de acomodare
68. Strabism cu tulburări accentuate de motilitate oculară, care necesită tratament ortoptic (sau cu ambliopie forte ori medie, în curs de recuperare)
69. Alte afecțiuni grave oculare (glaucom congenital, dezlipiri de retină sub 1 an, cu acuitate vizuală normală etc.)
70. Eczemă cronică întinsă, rebelă la tratament
71. Dermatoză micotică manifestă
72. Dermatoze buloase
73. Psoriazis întins
74. Alte boli cronice de piele cu tulburări manifeste
75. Malformații congenitale ale membrelor (ectromelii transversale sau longitudinale, aplazii de membre ori de segmente de membre)
76. Scolioze congenitale sau esențiale mai mari de 200
77. Inegalități de membre, mai mari de 2 cm
78. Luxație congenitală de șold
79. Picior strâmb congenital în tratament
80. Artrogripoză
81. Pectus excavatum cu insuficiență respiratorie de tip restrictiv sub 75%
82. Osteomielită acută sau cronică
83. Sechele motorii după poliomielită
84. Tumori benigne sau maligne ale aparatului locomotor
85. Osteocondrită de șold
86. Orice afecțiune traumatică totală chirurgicală cu osteosinteză metalică (fracturi)
87. Alte afecțiuni osteomusculoarticulare, congenitale sau dobândite, cu semne clinice manifeste
88. Orice afecțiune cronică severă pe care specialistul din domeniul medical respectiv o consideră stânjenitoare unei școlarizări normale la vârsta de 6 ani.