Parteneri
Real Life SRL

OMS nr 772 din 16 iunie 2004 (privind completarea OMS nr 653)

Ordin nr. 772

din 16 iunie 2004

pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 6 iulie 2004


Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și inspecția sanitară de stat nr. OB7.157/2004, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul II al anexei nr. 7 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 5 decembrie 2001, se modifică și se completează după cum urmează:
"II. În unitățile școlare:
- un post de medic medicină generală/medicină de familie la 2.000-2.500 de preșcolari și elevi de la cursurile de zi și serale, dacă aceștia nu au calitatea de angajat;
- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală/asistent medical/asistent medical pediatrie sau în specialitate echivalentă la 800-1.000 de elevi;
- un post de medic stomatolog/stomatologie generală la 1.000-1.500 de elevi de la cursurile de zi și serale, dacă aceștia nu au calitatea de angajat;
- un post de asistent medical pregătit în specialitatea asistent medical generalist/asistent medical medicină generală/asistent medical/asistent medical pediatrie sau în specialitate echivalentă, care să efectueze cursuri de perfecționare în domeniu, la 1.000-1.500 de elevi."
Art. II. - Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătății,
Ovidiu Brînzan


București, 16 iunie 2004.
Nr. 772.