Parteneri
Real Life SRL

Ordinul 1294 din 18 decembrie 2012 privind modificarea si completarea Ordinului 1668 din 2011 al MS si MECTS - publicat in MO Nr. 893 din 28 decembrie 2012

Ordinul 1294 din 18 decembrie 2012 (Ordinul 1294/2012)

Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos

Publicat in Monitorul Oficial 893 din 28 decembrie 2012 (M. Of. 893/2012)

Nr. 1.294/6.555

Ministerul Sanatatii

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

 

   Vazand Referatul de aprobare al Directiei de sanatate publica si control in sanatate publica nr. R.A. 1.266/2012,   in baza art. 83 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobata prin Legea nr. 174/2011, cu modificarile ulterioare, al Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare, al art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. Dupa articolul 2 se introduc doua noi articole, articolele 21 si 22, cu urmatorul cuprins:

"Art. 21. -Directia de sanatate publica si control in sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si autoritatile publice locale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 22. -Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de reglementarile legale in vigoare se fac de catre personalul imputernicit din cadrul structurilor de control in domeniul sanatatii publice ale Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti."

   2. Anexa nr. 4 la Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. II. -

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   

 

 

 

 

Ministrul sanatatii,
Raed Arafat

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Ecaterina Andronescu

   

ANEXA
  (Anexa nr. 4 la metodologie)

 

Normarea personalului medical din unitatile de invatamant

 

Normarea personalului medical din unitatile de invatamant se realizeaza dupa cum urmeaza:

   I. Gradinite:

   a) gradinite cu program normal (8,00-12,00) - 100 de prescolari (5 grupe):

1/2 norma post asistent medical;

1/4 norma post medic;

   b) gradinite cu program prelungit:

   -gradinite cu mai putin de 100 de prescolari (1-5 grupe):

un post asistent medical;

1/4 norma post medic;

   -gradinite cu mai mult de 100 de prescolari:

doua posturi asistent medical (asigurare doua ture);

1/4 norma post medic;

   c) gradinitele cu program saptamanal:

   -gradinite cu mai putin de 60 de prescolari:

3 norme post asistent medical (o asistenta medicala in tura I, o asistenta medicala in tura a II-a si o asistenta medicala in tura a III-a);

1/4 norma post medic;

   -gradinite cu mai mult de 60 de prescolari:

4 norme post asistent medical (doua asistente medicale in tura I, o asistenta medicala in tura a II-a si o asistenta medicala in tura a III-a);

1/4 norma post medic.

   II. Scoli:

   a) scolile cu mai putin de 100 de elevi - 1/2 norma post asistent medical;

   b) scolile cu 101-999 de elevi - o norma post asistent medical;

   c) scolile cu mai mult de 1.000 de elevi - doua norme post asistent medical (un asistent medical/tura);

   d) scolile cu mai putin de 300 de elevi - 1/4 norma post medic;

   e) scolile cu 301-999 de elevi - 1/2 norma post medic;

   f) scolile cu mai mult de 1.000 de elevi - o norma post medic;

   g) scoli cu 1.000-1.500 de elevi:

   -o norma post medic dentist;

   -o norma post asistenta medicala de medicina dentara.

   III. Unitati de invatamant superior:

   a) unitati de invatamant cu mai mult de 3.000 de studenti - o norma post medic;

   b) unitati de invatamant cu mai mult de 1.500 de studenti - o norma post asistenta medicala;

   c) unitati de invatamant cu 1.000-1.500 de studenti - o norma post medic dentist;

   d) unitati de invatamant cu 1.000-1.500 de studenti - o norma post asistenta medicala de medicina dentara.

 

Opiniile Clienţilor:

Pentru moment nu există opinii postate.Fii tu primul şi postează opinia ta

Spuneţi opinia:
COD de securitate
Trimite opinia ta