Parteneri
Real Life SRL

VACCINARILE SE INTORC IN SCOLI - ORD. MS NR. 767-376 DIN 1.08.2012, PUBLICAT IN MO NR. 601, PARTEA I DIN 22.08.2012

Conform Ordinului Nr. 767/376 din 1 august 2012 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, Programul Național de Imunizări, titlul "Calendarul de vaccinare 2012" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 "Calendarul național de vaccinare 2012"
Vârsta recomandată

Vaccinul

Comentarii

Primele 24 de ore 2 - 7 zile

Hep B
BCG

În maternitate

2 luni

DTPa - VPI - Hib - Hep B

Medic de familie

4 luni

DTPa - VPI - Hib

Medic de familie

6 luni

DTPa - VPI - Hib - Hep B

Medic de familie

12 luni

DTPa - VPI - Hib, RRO

Medic de familie

4 ani*)

DTPa

Medic de familie

6 ani**)

DTPa - VPI

Campanii școlare

7 ani (în clasa I)

RRO

Campanii școlare

9 ani***)

VPI

Campanii școlare

14 ani

dT

Campanii școlare

*) Se realizează în anul 2012 până la epuizarea stocurilor de vaccin existent în teritoriu.
**) Pentru copiii în vârstă de 6 ani neînscriși în învățământul primar sau la care se înregistrează abandon școlar vaccinarea se poate efectua de către medicul de familie.
***) Se realizează până în anul 2014.

NOTĂ:
Pentru administrarea tuturor vaccinurilor menționate se vor utiliza numai seringi de unică folosință.

Abrevieri:
DTPa = vaccin diftero - tetano - pertussis acelular
VPI = vaccin polio inactivat
Hep B = vaccin hepatitic B
DTPa - VPI - Hib = vaccin diftero - tetano - pertussis acelular - poliomielitic - Haemophilus B
DTPa - VPI - Hib - Hep B = vaccin diftero - tetano - pertussis acelular - poliomielitic - Haemophilus B - hepatitic B
RRO = vaccin rujeolic - rubeolic - oreion
BCG = vaccin de tip Calmette Guerrin
dT = vaccin diftero - tetanic pentru adulți"